Tag Archives: Best Finder گنج یاب حرفه ای

فلزیاب آنتنی بست فایندر Best Finder

فلزیاب آنتنی بست فایندر Best Finder

فلزیاب آنتنی بست فایندر Best Finder فلزیاب آنتنی بست فایندر Best Finder گنج یاب حرفه ای   فلزیاب آنتنی بست فایندر Best Finder : ردیاب بست فایندر Best Finder با بهره گیری از بهترین تکنولوژی ها در زمینه فرکانسی ،   توانایی کاوش در تمام مناطق و زمینهای مختلف حتی خیس و مرطوب همراه با شعاع زنی دقیق ،   با برد بیش از ۱ کیلومتر و نقطه زنی ۱۵ متر ،   گزینه مناسبی برای فعالان فلزیابی محسوب میشود .   فلزیاب Best Finder گنج یاب حرفه ای   ردیاب فلزیاب بست فایندر ( best finder ) یک میدان مغناطیسی در اطراف توسط سیخ های اشباح کننده خود ایجاد می کند .   در زمانی که جسم فلزی در محدوده میدان مغناطیسی قرار گیرد ،   شدت میدان مغناطیسی تغییر یافته و ردیاب فلزیاب آنتنی بست فایندر با احساس این تغییرات متوجه وجود فلز در اطراف میدان خود می …

Read More »

فلزیاب Best Finder

فلزیاب آنتنی بست فایندر : گنج یاب حرفه ای Best Finder

فلزیاب آنتنی بست فایندر : گنج یاب حرفه ای Best Finder فلزیاب Best Finder با بهره گیری از بهترین تکنولوژی ها در زمینه فرکانسی و توانایی کاوش در تمام مناطق و زمینهای مختلف حتی خیس و مرطوب همراه با شعاع زنی دقیق با برد بیش از ۱ کیلومتر و نقطه زنی ۱۵ متر ، گزینه مناسبی برای فعالان فلزیابی محسوب میشود.   ردیاب فلزیاب بست فایندر  یک میدان مغناطیسی در اطراف توسط سیخ های اشباح کننده خود ایجاد می کند . در زمانی که جسم فلزی در محدوده میدان مغناطیسی قرار گیرد ، شدت میدان مغناطیسی تغییر یافته و ردیاب فلزیاب آنتنی بست فایندر با احساس این تغییرات متوجه وجود فلز در اطراف میدان خود می شود ، آنرا شکار می کند ، لازم به ذکر است هرچه شدت میدان مغناطیسی تولید شده توسط ردیاب بیشتر باشدعمل کشف فلز بیشتر خواهد بود . سایر ویژگیهای فلزیاب Best Finder دارای سیستم آنالیز خاک و حذف …

Read More »
Call Now Button