Tag Archives: ایا در فلزیاب ها جی پی اس وجود دارد

آیا فلزیاب ها جی پی اس GPS دارند؟

آیا فلزیاب ها جی پی اس GPS دارند؟

آیا فلزیاب ها جی پی اس GPS دارند؟ فلزیاب و توهم جی پی اس GPS ایا وجوددارد. این موضوعی است که در ایران بین افرادگنج پژو بسیار داغ میباشد. اطلاعات و موضوعاتی بیان میشود که از نظر علمی و فنی پایه و اساس نداشته و فقط جنبه ایجاد ترس و وحشت بخاطردور نگه داشتن گنج ها ودفینه های محلی میباشد دارد. دستگاه فلزیاب  هرگز نمی تواند از موقعیت خود اطلاعات ارسال نماید یا اطلاعات خاصی را از محلی به محل دیگر بفرستند . یا دیگری بتواند مستقیم از محدوده دیگری به محل دیگر موقعیت یابی فلزیاب یا شخص دیگر را مشخص نماید . جی پی اس GPS  در اختیار عام مردم و تمامی کشورها و دولت ها قرار دارد. جی پی اس GPS در نوع دو قالب وجوددارد. ولی ارتباطی به کنترل محل فلزیاب نداشته و جی پی اس GPS در فلزیاب بخاطر وجود فرکانس بالا قابل نصب نمی باشد. …

Read More »
Call Now Button