Tag Archives: آثار و نشانه های گنج

فرق بین حکاکی ردیفی و برش سنگ

فرق بین حکاکی ردیفی و برش سنگ

فرق بین حکاکی ردیفی و برش سنگ فرق بین حکاکی ردیفی و برش سنگ ، با توجه به تصاویر شباهت حکاکی های ردیفی و برش سنگ در دوران قدیم را خواهید دید. اگر نشانه حکاکی های ردیفی با نظم باشد ، و اگر اسکنه کناره های حکاکی را خراب نکرده باشد ، در اطرف نشانه سطح زمین و دیگر عناصر مساعد باشد نشانه قبر است.           ویا اگر کناره های حکاکی ردیفی ترک و خراب شده باشد. مانده های برش سنگ از قدیم می باشد و نباید حفاری انجام داد . اکنون حکاکی های ردیفی را می ببینیم . همانطور که در تصویر پایین هم می بینید حکاکی های ردیفی بصورت منظم هستند . به این دو تصویر نگاه کنید و فرق بین دو نمونه را ببینید. حکاکی تصویر بالایی با دقت و منظم درست شده و کناره های آن صاف می باشد. و در تصویر …

Read More »
Call Now Button