Tag Archives: آثار و علایم گنج یابی

نشانه رخ با یک چشم باز در گنج یابی

نشانه رخ با یک چشم باز در گنج یابی     نشانه رخ با یک چشم باز در گنج یابی : تاریخچه نشان رخ به قبل از دوره ساسانیان بر میگردد. در گذشته از نشان رخ در آیین میترایی در معابد ،نیایشگاه ها،مقبره ها ،دخمه ها و دفینه ها استفاده شده است. نشانه رخ در چند حالت دیده شده است که عبارتند از : رخهایی با ابعاد بزرگ که در نوک کوهها تراشیده میشدند رخهایی که در ورودی مکان ها تراشیده میشدند رخهایی با ابعاد کوچک که در کمر کوهها یا در رگه های سنگی کوه تراشیده میشدند. زخمهایی که به منظور خزانه یا دفینه فردی تراشیده میشدند در بالای کوهها اغلب مشاهده شده که رخ انسانی با ابعاد بسیار بزرگ اندازه تقریبا یک ساختمان دو طبقه تراش خورده است. که این رخها را میتوان به مقبره پادشاهان با موبدان و مغها نسبت داد. نشانه رخ انسان در گنج یابی …

Read More »
Call Now Button