Tag Archives: آثار و علائم نشانه دفینه

کدام آثار و علائم نشانه دفینه و حاوی گنج است؟

کدام آثار و علائم نشانه دفینه و حاوی گنج است؟

 کدام آثار و علائم نشانه دفینه و حاوی گنج است؟ در هر منطقه از کشورمان آثار و علائم نشانه دفینه حک شده بر روی سنگها را به شکلهای مختلف مانند 🔺نمادها 🔺خطوط 🔺متن 🔺عکس ها از موجودات زنده  را میتوان یافت . آثار و علائم نشانه دفینه به این ترتیب یافتن معنی و مفهوم آثار بجا مانده از تمدنهای گذشته سالها مورد بحث و بررسی باستان شناسان قرار گرفته و در بعضی از آثار و علائم نشانه دفینه به نتیجه هایی هم رسیدند. نمیتوان تمام این آثار و علائم بجا مانده از تمدنهای گذشته را نشانه گنج و دفینه دانست و این کاملا اشتباه است که هر علامتی نشانه گنج است. موارد استثنا همیشه بوده هست و خواهد بود. بسیاری از این آثار و علائم نشانه دفینه نیست و مساله ایی که ما باید در وبسایت ژئوتارا به آن توجه کنیم این است که کدام یک از این آثار وعلائم …

Read More »
Call Now Button